ถ่ายภาพงานแต่งงาน & ดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์

Shirahige ฟอลส์ & แม่น้ำสีฟ้า

(0)

แผนท

แผนท

สถานี ที่ใกล้ที่สุด
JR Kami-Furano สถานีรถไฟ - แท็กซี่ 30 นาที

JR Kami-Furano สถานีรถไฟ - แท็กซี่ 20 นาที

Tourist Information of Shirogane Hot Spring