ถ่ายภาพงานแต่งงาน & ดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์

Farm Tomita

(1)

Farm Tomita

ที่อยู่
Kisen Kita 15, Nakafurano-cho, Sorachi-gun, Hokkaido
เปิด
9:30 - 17:00
ส่วนที่เหลือ
7 วันต่อสัปดาห์
ราคา
0 JPY
เวลาที่จำเป็น
2 ชั่วโมง
ฤดูกาลที่ดีที่สุด
กรกฎาคม ในช่วงต้น - กลาง
หมายเหตุ