ถ่ายภาพงานแต่งงาน & ดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์

สระสีฟ้า Blue Pond

(1)

สระสีฟ้า Blue Pond

ที่อยู่
Shirogane, Biei-cho, Kamikawa-gun, Hokkaido
เปิด
全日 Throughout the day  ตลอดทั้งวัน
ส่วนที่เหลือ
7 วันต่อสัปดาห์
ราคา
0 JPY
เวลาที่จำเป็น
30 นาที
ฤดูกาลที่ดีที่สุด
ปี เต็ม
หมายเหตุ