ถ่ายภาพงานแต่งงาน & ดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์

Yukura ศาลเจ้า

(0)

ญี่ปุ่นชื่อ: 函館 湯倉神社

Yukura ศาลเจ้า

ที่อยู่
28-1, Yukawa-machi 2-chome, Hakodate, Hokkaido
เปิด
ตลอดทั้งวัน
ส่วนที่เหลือ
7 วันต่อสัปดาห์
ราคา
0 JPY
เวลาที่จำเป็น
30 นาที
ฤดูกาลที่ดีที่สุด
ปี เต็ม
หมายเหตุ