ถ่ายภาพงานแต่งงาน & ดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์

ซากปรักหักพังของปราสาท Matsumae Clan / เชอร์รี่

(0)

ญี่ปุ่นชื่อ: 松前藩戸切地陣屋跡 / へきりちじんやあと

ซากปรักหักพังของปราสาท Matsumae Clan / เชอร์รี่

ที่อยู่
66-10, Nozaki, Hokuto, Hokkaido
เปิด
ตลอดทั้งวัน
ส่วนที่เหลือ
7 วันต่อสัปดาห์
ราคา
0 JPY
เวลาที่จำเป็น
1 ชั่วโมง
ฤดูกาลที่ดีที่สุด
ช่วงต้นเดือนพฤษภาคม - ช่วงกลางเดือนพฤษภาคม
หมายเหตุ