ถ่ายภาพงานแต่งงาน & ดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์

Tenjyoji / เชอร์รี่

(0)

ญี่ปุ่นชื่อ: 天上寺

Tenjyoji / เชอร์รี่

ที่อยู่
32-1, Irifune 4-chome, Otaru, Hokkaido
เปิด
ตลอดทั้งวัน
ส่วนที่เหลือ
7 วันต่อสัปดาห์
ราคา
0 JPY
เวลาที่จำเป็น
30 นาที
ฤดูกาลที่ดีที่สุด
ช่วงต้นเดือนพฤษภาคม - ช่วงกลางเดือนพฤษภาคม
หมายเหตุ