ประสบการณ์การทำงาน

ฮอกไกโด ชินคันเซ็น / JR Shin Hokuto สถานีรถไฟ

(0)

ญี่ปุ่นชื่อ: 北海道新幹線 / JR新北斗駅

ฮอกไกโด ชินคันเซ็น / JR Shin Hokuto สถานีรถไฟ

ที่อยู่
Ichi-no-watari, Hokuto, Hokkaido
เปิด
โปรดดู [ตารางเวลารถรถไฟฟ้า]
ส่วนที่เหลือ
7 วันต่อสัปดาห์
ราคา
170 JPY
เวลาที่จำเป็น
30 นาที
ฤดูกาลที่ดีที่สุด
ปี เต็ม
หมายเหตุ