ถ่ายภาพงานแต่งงาน & ดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์

Otaru สวนสาธารณะ / เชอร์รี่

(0)

ญี่ปุ่นชื่อ: 小樽公園

Otaru สวนสาธารณะ / เชอร์รี่

ที่อยู่
3, Hanazono 5-chome, Otaru, Hokkaido
เปิด
ตลอดทั้งวัน
ส่วนที่เหลือ
7 วันต่อสัปดาห์
ราคา
0 JPY
เวลาที่จำเป็น
1 ชั่วโมง
ฤดูกาลที่ดีที่สุด
ช่วงต้นเดือนพฤษภาคม - ช่วงกลางเดือนพฤษภาคม
หมายเหตุ