ขนมปัง DENISH HEART / Sapporo Marui Imai Department Store

ที่อยู่
B2 Floor, Marui Imai Department Store, 11 West 2, South 1, Chuo-ku, Sapporo, Hokkaido
เบอร์โทรศัพท์์
011-205-1151
เปิด
10:00~19:30
ส่วนที่เหลือ
วันหยุด ที่ผิดปกติ
ราคา
500 JPY
มีพนักงานที่สามารถสื่อสารภาษาต่างประเทศได้
none
เมนูภาษาต่างๆ
Wi-Fi
บัตรเครดิต
หมายเหตุ

เมนู

ข้อความจากเชฟู