อาหารชนิดหนึ่ง ASARI / สำนักงานใหญ่

ที่อยู่
10-11, Horai-cho, Hakodate, Hokkaido
เบอร์โทรศัพท์์
0138-23-0421
เปิด
11:00 - 13:30
ส่วนที่เหลือ
วันพุธ
ราคา
300 JPY
มีพนักงานที่สามารถสื่อสารภาษาต่างประเทศได้
none
เมนูภาษาต่างๆ
Wi-Fi
บัตรเครดิต
หมายเหตุ

เมนู

ข้อความจากเชฟู