ซุปแกง

ภาคใต้ของอินเดีย ซุปแกง Tenjiku Jr.

(0)

ญี่ปุ่นชื่อ: 南インドスープカレー天竺Jr.

ภาคใต้ของอินเดีย ซุปแกง Tenjiku Jr.

ที่อยู่
1F, Town Royal73, 15-23, East 3, Norh 7, Higashi-ku, Sapporo, Hokkaido
เบอร์โทรศัพท์์
011-711-1008
เปิด
11:00 - 14:00 / 17:00 - 20:30
ส่วนที่เหลือ
วันอังคาร
ราคา
1,500 JPY
มีพนักงานที่สามารถสื่อสารภาษาต่างประเทศได้
none
เมนูภาษาต่างๆ
Wi-Fi
บัตรเครดิต
หมายเหตุ

เมนู

ข้อความจากเชฟู