Ramen Ginparo / Ebetsu Main Shop

(0)

Japanese Name: 銀波露

Address
45-10, Hikari-machi, Oasa, Ebetsu, Hokkaido
Open
11:00~22:00
Average price
1,000 JPY
Remarks

Ramen Kamome

(0)

Address
8-8, Wakamatsu-cho, Hakodate, Hokkaido
Open
6:30~15:30
Average price
1,000 JPY
Remarks

Ramen Hokkai Ramen / Sapporo Station

(0)

Address
B1F, Sapporo Kokusai Building, West 4, North 1, Chuo-ku, Sapporo, Hokkaido
Open
11:00~20:50
Average price
1,000 JPY
Remarks